Izpratne par e-rēķinu sistēmu Latvijā nav viennozīmīga. Ilgstoši nespējot pieņemt politiskus lēmumus, Latvija e-rēķinu izplatības ziņā šobrīd atpaliek no citām Eiropas valstīm. Vēl arvien esam iesprūduši papīra un PDF rēķinu slazdos, kamēr Eiropā un tuvākajās kaimiņvalstīs plaši tiek izmantoti rēķini, kuru datus nolasa speciāli izveidotas programmatūras.