12.12.2017. no plkst.21.00 tiks ieviesta ekspluatācijā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 11.0, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi, informē VID.