12.12.2017. no plkst.21.00 ekspluatācijā tiks ieviesta Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija 11.0, kurā īstenotas būtiskas izmaiņas, papildinājumi un uzlabojumi, informē VID.

EDS pārskats "Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati" papildināts ar jauniem laukiem "Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma summa", "Periods no" un "Periods līdz" (izmaiņas būs pieejamas pēc 16.12.2017.).

EDS "Algas nodokļa grāmatiņa" papildināta ar informācijas par prognozēto mēneša neapliekamo minimumu attēlošanu (izmaiņas būs pieejamas pēc 16.12.2017.).

Dokumentu grupā "Akcīzes preču licenču, nodrošinājumu, atļauju, izziņu un sertifikātu iesniegumi”:

 • izveidots jauns strukturēts dokuments "Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai";
 • dokumentam "Iesniegums akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai" izveidota jauna versija "Taksācijas periodam, sākot no 01.01.2018".

Veiktas izmaiņas gada pārskatu dokumentu grupās:

1.dokumentu grupā "Gada pārskati" ir iekļautas šādu gada pārskatu veidu veidlapas:

 • "Atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats";
 • "Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns";
 • "Individuālā komersanta gada pārskats";
 • "Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskats";
 • "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats";
 • "Gada pārskats”, kas paredzēts iesniegšanai par taksācijas periodu, kas beidzas, sākot ar 01.01.2018 (ieskaitot), un ietver šādus gada pārskata veidus:
  • "Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats";
  • "Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētā gada pārskats";
  • "Banku gada pārskats";
  • "Banku konsolidētais gada pārskats”;
  • "Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats";
  • "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats";
  • "Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats";
  • "Privātā pensiju fonda gada pārskats";
  • "Reliģiskās organizācijas gada pārskats";
  • "Uzņēmuma gada pārskats";

2.dokumentu grupā "Gada pārskati par taksācijas periodu līdz 31.12.2017." ir iekļautas šādu gada pārskatu veidu veidlapas:

 • "Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot no 01.01.2016. līdz 31.12.2017.", kas paredzēts iesniegšanai par taksācijas periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2017 (ieskaitot), un kas ietver šādus gada pārskata veidus:
  • "Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats";
  • "Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētā gada pārskats";
  • "Atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats";
  • "Banku gada pārskats";
  • "Banku konsolidētais gada pārskats";
  • "Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats";
  • "Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats";
  • "Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats";
  • "Privātā pensiju fonda gada pārskats";
  • "Reliģiskās organizācijas gada pārskats";
  • "Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskats";
  • "Uzņēmuma gada pārskats”;
 • Apdrošināšanas sabiedrības gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Banku gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Banku konsolidētais gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015. un gada pārskata, kas iesniegts līdz 31.12.2016., precizēšanai;
 • Konsolidētais uzņēmuma gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Krājaizdevu sabiedrības gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Privātā pensiju fonda gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.;
 • Reliģiskās organizācijas gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.; un gada pārskata, kas iesniegts līdz 31.12.2016., precizēšanai;
 • Uzņēmuma gada pārskats taksācijas periodam līdz 31.12.2015.

EDS dokumentam "PVN taksācijas perioda deklarācija, taksācijas periodam, sākot ar 2018.gadu" veiktas šādas izmaiņas:

 • PVN 1 pārskata "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu" 1.daļas lauka "Darījumu veids" kodiem "V" un "T" mainīts skaitlis no "1430" uz "150";
 • PVN 1 pārskata 3.daļas lauka "Dokumenta veidskodiem "V", "T" un "X" mainīts skaitlis no "1430" mainīts uz "150";
 • PVN 7 pārskata "Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu" 1.daļas lauka "Darījumi vai darbības ar nekustamo īpašumu" izvēlnes sarakstā 4.ierakstam nomainīts nosaukums uz "4. - pārbūvēts, atjaunots vai restaurēts";
 • PVN1-I laukā "Darījuma veids" izvēlnes sarakstā pievienoti jauni ieraksti:
  • R7 - Darījumi ar metālizstrādājumiem;
  • R8 - Sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegāde;
  • R9 - Būvizstrādājumu piegāde. Izvēlnes sarakstā mainīts ieraksta ar kodu R4 nosaukums uz “Mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegāde”.
 • mainīta PVN deklarācijas datu apstrāde:
  • izveidota asinhrona PVN deklarācijas datu pārbaude, kas ļauj netraucēti lietot pārējo EDS funkcionalitāti, kamēr notiek deklarācijas datu pārbaude;
  • ja tiek iesniegta PVN deklarācija ar vairāk nekā 1000 rindu ierakstiem, pēc spiedpogas "Pārbaudīt un saglabāt" nospiešanas tā tiek novirzīta uz sadaļu "Dokumentu saraksts", kur tiek attēlots paziņojums: "Dokumentā <dokumenta numurs> tiek veiktas datu pārbaudes. Līdz pārbaudes beigām dokuments nav pieejams labošanai un iesniegšanai. Lai sekotu dokumenta statusa maiņai, lūdzam pēc dažām minūtēm atjaunot lapas saturu, piemēram, nospiežot uz izvēlnes "Dokumenti" vai tastatūras taustiņu F5. Informējam, ka dokumenta pārbaudes laikā pārējā EDS funkcionalitātes lietošana nav ierobežota.";
  • iesniedzot PVN deklarāciju, tiek attēlots paziņojums "Notiek dokumenta iesniegšana, kas var aizņemt laiku līdz 1 minūtei.”;
  • ja PVN deklarācijas ievadformā ir vismaz 1 brīdinājums, dokumentu sarakstā pie "Pārbaudīt un saglabāt" tiek attēlots dzeltens trijstūris ar izsaukuma zīmi "!" (šis jauninājums ieviests arī citiem EDS dokumentiem).

EDS dokumenta "Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija" ievadformā veiktas šādas izmaiņas:

 • norādot taksācijas periodu, kura beigu datums ir 2018.gadā vai lielāks, tiek attēlots kļūdas paziņojums: "Par taksācijas periodu, kas beidzas, sākot ar 01.01.2018., ir jāiesniedz dokumenti "Gada pārskats" sadaļā "Gada pārskati" un "Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijasadaļā "Uzņēmuma ienākuma nodokļa dokumenti";
 • ja taksācijas periods sākas 01.01.2017. un beidzas 31.12.2017., tad gada pārskats būs obligāts ar tādiem pašiem nosacījumiem kā līdz šim - tiks uzskatīts, ka taksācijas periods sakrīt ar finanšu gadu;
 • ja taksācijas perioda sākuma datums ir atšķirīgs no 01.01.2017. un beigu datums ir 31.12.2017., tad gada pārskats nav obligāts un lietotājam ir iespēja pazīmi par gada pārskata iesniegšanu izņemt. Šajā gadījumā lietotājam gada pārskatu izvēlnes sarakstā ir pieejama vēl 1 saraksta rinda "finanšu (starpperiodu) pārskats" un zem "Mainot gada pārskata veidu, aizpildītie dati tiks aizvietoti ar VID datubāzē pieejamajām vērtībām." tekstā, kā arī dokumenta ievadformā tiek attēlots informatīvs paziņojums: "Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, tad jāiesniedz tikai uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par periodu līdz 31.12.2017. un sadaļā "Citi dokumenti" jāpievieno finanšu (starpperiodu) pārskats";
 • mainīti dokumentu nosaukumi dokumentu sarakstā uz: "Gada pārskats un Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija taksācijas periodam, sākot no 01.01.2016. līdz 31.12.2017.".

Mainīts EDS lietotāju saziņas e-pasta verificēšanas algoritms uz šādu:

 • EDS 1.lapā:
  • lietotājs ievada jaunu vai aktualizē esošo kontaktinformāciju saziņai ar VID;
  • nospiež pogu "Saglabāt";
 • blakus ievadītajam e-pastam tiek attēlota poga "Turpināt" (pogas "Saglabāt" vietā) un informatīvs teksts:
  • "Uz Jūsu saziņas e-pasta adresi <adrese> tiks nosūtīta kontaktinformācijas apstiprinājuma hipersaite, kuru lūdzam aktivizēt trīs dienu laikā no saņemšanas brīža.";
  • lietotājs nospiež pogu "Turpināt" un pāriet uz EDS sākumlapu.

Papildus tam EDS versijā 11.0 nelieli funkcionāli kvalitātes un kontroļu uzlabojumi ir veikti šādiem EDS dokumentiem:

 • "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija";
 • "Ziņas par darba ņēmējiem";
 • "Pašnodarbinātā ziņojums";
 • "Darba devēja ziņojums";
 • "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums)".