Kā ierasts, gada nogale ir piesātināta ar grozījumiem nodokļus regulējošajos normatīvajos aktos. Kādas izmaiņas stājas spēkā no jaunā gada? Kā orientēties veiktajās izmaiņās un saprast, kā tās piemērojamas konkrētajā uzņēmumā? Koncentrēti un profesionāli par aktualitātēm - iFinanses un Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācijas kopīgi rīkotajā konferencē "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā - 2017"!