Gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu par 2016.gada ienākumiem, varēs iesniegt, sākot ar 01.03.2017., atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Gada diferencētais neapliekamais minimums Latvijā ir ieviests kopš 01.01.2016. Tas nozīmē, ka neapliekamais minimums ir atkarīgs no nodokļa maksātāja kopējā gada ienākumu apmēra.

Sākot ar 2016.gadu, katram nodokļa maksātājam ienākuma gūšanas vietā, kura viņa algas nodokļa grāmatiņā ir atzīmēta kā galvenā, piemēros minimālo mēneša neapliekamo minimumu, un ar katru nākamo gadu tas pakāpeniski samazināsies:

  • 2016.gadā – 75 EUR;
  • 2017.gadā – 60 EUR;
  • 2018.gadā – 40 EUR;
  • 2019.gadā – 20 EUR;
  • 2020.gadā – 0 EUR.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā ne tikai algu, bet arī citus personas ienākumus (t. sk. ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi), izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus, saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu, un ienākumu, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, kurā ir iestrādāts princips – jo personas ienākumi ir mazāki, jo lielāka ir nodokļu atmaksas summa. Nodokļa maksātājam gada diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai".

Jo lielāks ir nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu apmērs, jo mazāku diferencēto neapliekamo minimumu piemēro:

  • ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar 4560 EUR, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, t.i., 1200 EUR;
  • ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no 4560 EUR līdz 12 000 EUR, palielinoties ienākumam, piemērojamais gada diferencētais neapliekamais minimums pakāpeniski samazinās;
  • ja 2016.gadā nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniedz 12 000 EUR, piemēro tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu, t.i., 75 EUR mēnesī jeb 900 EUR gadā.

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro par periodu, kad persona saņem pensiju. Tādējādi strādājošam pensionāram piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, t.i., 235 EUR mēnesī jeb 2820 EUR gadā, bet diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja pensija ir mazāka par 235 EUR mēnesī, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

Gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu nodokļa pārmaksu, kas izveidojusies par 2016.gadu, var iesniegt, sākot ar 01.03.2017., izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, gan elektroniski, gan papīra veidā var iesniegt arī VID klientu apkalpošanas centros, kā arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.