Fiziskās personas visa 2017.gada laikā var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem 3 gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), nepilnu nostrādāto gadu, kā arī diferencēto neapliekamo minimumu, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).