Fiziskās personas visa 2017.gada laikā var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem 3 gadiem, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) par attaisnotajiem izdevumiem (apmaksātajiem izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, iemaksām pensiju fondos, veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam u.c.), nepilnu nostrādāto gadu, kā arī diferencēto neapliekamo minimumu, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu kopā ar attaisnojuma dokumentiem var iesniegt visa 2017.gada laikā, kā arī līdz pat 16.06.2020. Tāpat visu 2017.gadu vēl var iesniegt deklarāciju un pieprasīt pārmaksāto IIN arī par 2015. un 2014.gadu, bet līdz 16.06.2017. – arī par 2013.gadu.

Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā var iesniegt VID klientu apkalpošanas centros, kā arī 85 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

IIN pārmaksas atmaksa paredzēta par šādiem izdevumiem:

  • attaisnotajiem izdevumiem par izglītību, tajā skaitā par bērnu interešu izglītību par 2016.gadu;
  • attaisnotajiem izdevumiem par ārstnieciskajiem pakalpojumiem (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu) iegādes izdevumus un izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi;
  • attaisnotajiem izdevumiem par veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām;
  • veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā izdevumu summām, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;
  • privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām;
  • apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu);
  • ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksām, ja šīs apliecības bijušas nodokļa maksātāja īpašumā vismaz 60 mēnešus (ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas attaisnotajos izdevumos ir iekļaujamas, deklarējot ienākumus par 2013. un 2014.gadu);
  • ja 2016.gadā gūto kopējo ienākumu apjoms ir mazāks par 12 000 EUR, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, ir piemērojams diferencētais gada neapliekamais minimums no 900 EUR līdz 1200 EUR atkarībā no kopējā ienākuma lieluma.

Jāņem vērā, ka nodokļu maksātāja 2016.gadā veiktie maksājumi par izglītības iegūšanu vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādēm šogad tiek automātiski iekļauti gada ienākumu deklarācijā. Tādējādi Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sagatavotajā deklarācijā personām tikai jāpārbauda automātiski ievadītā informācija. Ja tā atbilst personas veiktajiem maksājumiem par izglītības iegūšanu, par šiem izdevumiem nav papildus jāpievieno apliecinoši attaisnojuma dokumenti.

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt IIN pārmaksas atmaksu par iepriekšējiem 3 gadiem arī gadījumā, ja persona nav nostrādājusi pilnu gadu un tai nav piemērots viss noteiktais gada neapliekamais minimums, kā arī, ja personai iepriekšējā gadā (vai iepriekšējos 3 gados) nav piemērots noteiktais atvieglojums par apgādībā esošu personu, atvieglojums par invaliditāti vai nav piemērots atvieglojums kā politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam.

Jānorāda, ka attaisnotos izdevumus nevar piemērot iedzīvotāji, kas attiecīgajā gadā nav maksājuši IIN, kā arī personas, kas attiecīgajā gadā bija tikai mikrouzņēmumu darbinieki, patentmaksas maksātāji, saimnieciskās darbības veicēji, kas maksājuši fiksēto ienākuma nodokli, un fiziskās personas, kas maksājušas IIN tikai pēc samazinātās likmes.

Tomēr gadījumā, kad fiziskā persona, kurai ir bijuši attaisnotie izdevumi par medicīnu vai izglītību, nav maksājusi IIN, gada ienākumu deklarāciju kopā ar maksājumus apliecinošajiem dokumentiem var iesniegt un attaisnotos izdevumus piemērot šo personu laulātie, bērni, mazbērni un citas personas, kurām arī ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem par šo ģimenes locekli.

Viedtālruņu lietotājiem ir pieejama mobilā lietotne "Attaisnotie izdevumi", kas nodrošina attaisnoto izdevumu apliecinošu dokumentu, piemēram, čeku fotogrāfiju un to aprakstu, pakāpenisku uzkrāšanu 2017.gada laikā, lai jau 2018.gadā, aizpildot gada ienākumu deklarāciju EDS, šos attaisnojuma dokumentus varētu ērti pievienot deklarācijai, atgādina VID. Mobilā lietotne "Attaisnotie izdevumi” ir pieejama Android, iOS un Windows iekārtu lietotājiem.