Darba ņēmēji, kuri tiek nodarbināti pie vairākiem darba devējiem, elektronisko algas nodokļa grāmatiņu iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kura tiek uzskatīta par galveno, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Darba vietā, kurā ir iesniegta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa (Grāmatiņa), nodokļu maksātāja darba algai tiek piemērots neapliekamais minimums (2015.gadā – 75 EUR mēnesī) un atvieglojumi (2015.gadā – 165 EUR mēnesī par apgādībā esošu personu), pamatojoties uz Grāmatiņā norādīto informāciju. 

Darba devējs no darba ņēmējam aprēķinātās darba algas ietur valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba ņēmēja daļu (2015.gadā iemaksu likme ir 10,50%) un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) (2015.gadā nodokļa likme ir 23%). Ar IIN apliekamais objekts tiek samazināts par nodokļa maksātāja mēneša neapliekamā minimuma un atvieglojumu summu. 

Neapliekamo minimumu un atvieglojumus nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot tikai vienā ienākuma gūšanas vietā, kurā ir iesniegta Grāmatiņa.

Mikrouzņēmuma darbiniekam nav tiesību piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus tajā periodā, kurā tas ir mikrouzņēmuma darbinieks. 

Ja nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma darbinieks, Grāmatiņu nevar iesniegt nevienā ienākuma gūšanas vietā. Ja VID rīcībā būs informācija par mikrouzņēmuma darbinieka statusa iegūšanu, Grāmatiņa automātiski tiks izņemta no ienākuma gūšanas vietas.

Darba devējs, kuram ir piešķirts mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statuss, MUN maksā no mikrouzņēmuma taksācijas perioda apgrozījuma. Tādējādi mikrouzņēmuma darbinieks saņem tādu darba algu, kāda tā ir noteikta darba līgumā, jo no mikrouzņēmuma darbinieka algas netiek ieturēti nodokļi.

MUN ietilpst gan VSAOI, gan IIN, gan uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, gan uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN). Aprēķinātais MUN  2015.gadā tiek sadalīts, 69,4% ieskaitot VSAOI kontā, 26,2% – IIN kontā, 0,1% – uzņēmējdarbības riska valsts nodevas kontā un 4,3% – UIN kontā. 

VID vērš uzmanību, ka mikrouzņēmuma darbiniekam salīdzinājumā ar cita uzņēmuma darbinieku, par kuru VSAOI tiek veiktas vispārējā kārtībā, var būt ievērojami mazāks saņemamo valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu (slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieku pabalstu, pensijas) apmērs.