Inventarizācijas ir nozīmīgs process katra uzņēmuma dzīvē. Daļēja vai pilna inventarizācija ļauj iegūt aktuālo preču atlikumu, laicīgi atklāt preču zudumu iemeslus, kā arī novērst grāmatvedībā un pavaddokumentos ieviestās kļūdas. Daudziem uzņēmumiem inventarizācija saistās ar ļoti sarežģītu un dārgu procesu, vēl jo vairāk, ja uzņēmumam nav izstrādāta efektīva pamatlīdzekļu, inventāra un krājumu uzskaites sistēma.

Nereti uzņēmuma vadība nepievērš papildus uzmanību inventarizācijas procesu ieviešanai un iestrādā tikai pašu minimumu, ko prasa likums un saistošie noteikumi. Taču efektīvas un modernas krājumu uzskaites sistēmas un inventarizācijas procesa ieviešana ir liels ieguvums, tai skaitā finansiāls. Daudzu uzņēmumu vadība ir saskatījusi būtiskus ieguvumus šādu procesu ieviešanu un izpildi uzticēt speciālistiem – neatkarīgai inventarizācijas kompānijai.

Kas ir inventarizācija? Inventarizācija ir uzņēmuma īpašumā un lietošanā esošo pamatlīdzekļu, inventāra un krājumu fakta konstatēšana, reģistrēšana un salīdzināšana ar grāmatvedības datiem un pavaddokumentiem. Inventarizācijas kārtību nosaka Latvijas Republikas likums "Par grāmatvedību" un Ministru kabineta noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju".

Iemeslu, lai šādus procesus uzticētu neatkarīgai inventarizācijas kompānijai, ir daudz:

  • tā ir pieredze un efektivitāte. Uzņēmums, kurš specializējas šādu pakalpojumu izpildē ir uzkrājis gadiem ilgu pieredzi un zināšanas, kas ļauj ieviest vispiemērotāko pamatlīdzekļu, inventāra un krājuma uzskaites sistēmu, inventarizācijas kārtības ieviešanu un faktiskās inventarizācijas izpildi;
  • tas ir finansiāls izdevīgums, jo bieži vien pašam uzņēmumam, nodarbinot savus darbiniekus, nozīmē apmaksāt virsstundas, darbu naktīs vai brīvdienās. Visbiežāk uzņēmumam gluži vienkārši nepietiek cilvēku resursu, lai veiktu inventarizācijas patstāvīgi;
  • tāpat uzņēmuma vadība saprot, ka, uzticot inventarizācijas procesu pašiem saviem darbiniekiem, pastāv liels risks, ka var tikt slēpti patiesie rezultāti, tādējādi noslēpjot zādzības vai krājumu bojājumus. Turpretim neatkarīgai inventarizācijas kompānijai pakalpojuma būtība ir sniegt klientam precīzus inventarizācijas datus, no kā ir tiešā veidā atkarīga pakalpojuma vērtība un kvalitāte.

SIA "COUNTIN IT" ir lielākais neatkarīgās inventarizācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā un Baltijā, kurš piedāvā šos pakalpojumus vairāk nekā 5 gadus. Mūsu uzticamo klientu lokā ir uzņēmumi no visdažādākajām sfērām, piemēram, celtniecības, saimniecisko, pārtikas, kosmētikas preču tirdzniecības vietas, ražošanas, telekomunikācijas uzņēmumi, noliktavas, bankas, kā arī, valsts iestādes. Starp šiem klientiem ir tādi uzņēmumi, kā, piemēram, SIA "DEPO DIY", SIA "Lattelecom", SIA "Douglas Latvia" u.c.

Uzņēmuma pirmā prioritāte ir komanda, kura tiek regulāri apmācīta un motivēta visefektīvāk un precīzāk veikt inventarizāciju. Tas ir nodrošinājums kvalitātei un klienta apmierinātībai. Mūsu komanda sastāv no vairāk nekā 500 cilvēku un tā nemitīgi aug. Uzņēmuma pieredzē ir inventarizācijas, kur ir jāpiedalās no 1 līdz pat 200 un vairāk cilvēku. Otrā prioritāte ir tehnoloģiskā attīstība, jo esam tendēti uz jauno tehnoloģiju, programmu un sistēmu ieviešanu, gan klientu uzskaites sistēmas sakārtošanā, gan pašas inventarizācijas un pēcpārbaudes veikšanā. Tehnoloģiju modernizācija būtiski paātrina un atvieglo inventarizācijas procesu, kā arī palīdz laicīgi identificēt kļūdas un labot tās procesa gaitā.

Balstoties uz Jūsu vēlmēm un iespējām, palīdzēsim izvēlēties tieši Jūsu uzņēmumam atbilstošāko pamatlīdzekļu, inventāra un  krājumu uzskaites sistēmu, kā arī sistematizēt un uzlabot jau esošo sistēmu, kas ļaus pilnvērtīgāk, precīzāk un vieglāk pārvaldīt rīcība esošos pamatlīdzekļus, inventāru un krājumus, kā arī veikt faktisko inventarizāciju Jums piemērotā laikā – vai nu tā būtu nakts vai diena, darbadiena vai brīvdiena.

Kontakti:

+371 22000757

arturs@countin.lv

www.countin.lv

countin.jpg