Inventarizācijas ir nozīmīgs process katra uzņēmuma dzīvē. Daļēja vai pilna inventarizācija ļauj iegūt aktuālo preču atlikumu, laicīgi atklāt preču zudumu iemeslus, kā arī novērst grāmatvedībā un pavaddokumentos ieviestās kļūdas. Daudziem uzņēmumiem inventarizācija saistās ar ļoti sarežģītu un dārgu procesu, vēl jo vairāk, ja uzņēmumam nav izstrādāta efektīva pamatlīdzekļu, inventāra un krājumu uzskaites sistēma.