Ar 01.04.2015. tika uzsākts darbs ar Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) jauno funkcionalitāti elektronisko Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju noformēšanai un apstrādei, kā arī vienotai preču uzskaitei pagaidu uzglabāšanas vietās. Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.601 "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi" 24.punktu no 1.aprīļa līdz 30.septembrim ir noteikts pārejas periods, kurā Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas var iesniegt vai nu elektroniski EMDAS, vai dokumentāri. Savukārt no 1.oktobra Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas būs obligāti iesniedzamas tikai elektroniskā veidā EMDAS, atgādina Valsts ieņēmuma dienests (VID).