Beidzoties Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās pārejas periodam no Eiropas Savienības (ES), sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ES ietvaros mainās pasta sūtījumu apmaiņas nosacījumi ar šo valsti. Tas nozīmē, ka, Latvijas iedzīvotājiem saņemot noteiktas vērtības sūtījumus no AK, tiem būs nepieciešama atmuitošana un nodokļu samaksa. "Latvijas Pastā" saņemto sūtījumu atmuitošana iespējama divos veidos: pašam saņēmējam veicot šo procesu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmā vai izmantojot "Latvijas Pasta" muitas brokera pakalpojumus, informē "Latvijas Pasts".