Sociāli apdrošinātie vecāki, kuriem no 01.10.2014. radīsies tiesības uz vecāku pabalstu, varēs saņemt vienlaikus gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu. Izmaiņas paredz iespēju vecākiem izvēlēties saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 vai 1,5 gada vecumam, informē Labklājības ministrija.

No 1.oktobra sociāli apdrošinātiem vecākiem

  • noteiktas tiesības vienlaikus saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu;
  • pabalsta pieprasīšanas dienā būs iespēja izvēlēties vecāku pabalsta apmēru un izmaksas periodu:
  1. vienā variantā nestrādājošs sociāli apdrošināts vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu 60% apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas līdz bērna 1 gada vecumam. Papildus viens no vecākiem saņems bērna kopšanas pabalstu 171 EUR apmērā;
  2. otrā variantā nestrādājošs sociāli apdrošināts vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas līdz bērna 1,5 gada vecumam, papildus vienam vecākam saņemot bērna kopšanas pabalstu 171 EUR apmērā. 

Izvēloties vienu no vecāku pabalsta saņemšanas periodiem, tā izmaksu vairs nevarēs mainīt.

Būs iespēja saņemt vecāku pabalstu 30% apmērā no piešķirtā pabalsta summas, ja pabalsta saņemšanas laikā pabalsta saņēmējs strādās vai gūs ienākumus kā pašnodarbinātais. Papildus viņš varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 EUR apmērā.

Piemērs 

Ja vienam no vecākiem piešķirts vecāku pabalsts 300 EUR mēnesī, tad strādājot neatkarīgi no darba slodzes un algas varēs saņemt vecāku pabalstu 90 EUR apmērā, kā arī papildus saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 EUR mēnesī - kopā 261 EUR mēnesī. 

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu vienlaikus varēs saņemt tie vecāki, kuriem vecāku pabalsts piešķirts, sākot no 01.10.2014. Vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam.

Vienlaikus ir noteikts pārejas periods cilvēkiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no bruto algas piešķirts līdz 30.09.2014. un tā izmaksa turpinās arī pēc 01.10.2014. Tas nozīmē, ka viens no vecākiem (ja nestrādās) varēs turpināt saņemt vecāku pabalstu 70% apmērā no savas bruto algas līdz bērna viena gada vecumam. Par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadam vienam no vecākiem piešķirs bērna kopšanas pabalstu 171 EUR apmērā un ikmēneša naudas pabalstu 100 EUR apmērā.