Ar rītausmas fotogrāfiju uz vāka pie lasītājiem ir devies žurnāla “iFinanses” jaunākais numurs. Kā jau ierasts, žurnālā lasāmi aktuāli un interesanti raksti par grāmatvedību, nodokļiem, darbiniekiem un tiesu praksi. Piedāvājam iespēju “caur atslēgas caurumu” ielūkoties jaunākā numura interesantāko rakstu tēmās.

Kad visapkārt valda satraukums, patīkami parunāt ar optimistu. Vēl patīkamāk, ja šis optimists vienlaikus ir arī analītiķis, tātad viņa optimisms, visticamāk, pamatots ar faktiem, vai ne? Tieši šādas ir sajūtas, marta numura lielajā intervijā sarunājoties ar Jāni Salmiņu, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vadītāju.

Savukārt ekonomikas rubrikā satraucošā informācija par to, ka šogad sadārdzināsies sūtījumi no trešajām valstīm. Kā tas viss varētu notikt? Noskaidro Andrejs Vaivars. Šo pašu tēmu turpina arī sertificēta nodokļu konsultante Ilze Varlamova, iedziļinoties pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaiņās pārrobežu e-komercijas darījumos.

Sabīne Vuškāne atgādina par jaunumiem PVN deklarāciju jomā. 2021. gada 1. un 9. janvārī spēkā stājās vairāki grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, tāpat vairākas izmaiņas ieviesa Apvienotās Karalistes – Lielbritānijas un Ziemeļīrijas – izstāšanās no Eiropas Savienības. Šogad svarīgs jaunums ir arī vienotā nodokļu konta ieviešana un pagarināts nodokļa samaksas termiņš, nosakot to kā 23. datumu pēc taksācijas perioda beigām. Tas viss ietekmē arī PVN deklarēšanu un maksāšanu.

Aktīvi turpinās gada pārskatu gatavošanas sezona, tāpēc Oļegs Sējāns raksta par to, ka uzņēmumu gada pārskati nav labojami tik vienkārši kā nodokļu deklarācijas, tāpēc, tos sagatavojot, jāapzinās visi riski, kurus uzņēmumam var radīt kļūdaini iesniegti gada pārskati. Īpaši ir jāizvērtē nodokļu riski.

Turpinām arī rakstu sēriju par grāmatvedības pamatiem. Šoreiz Laila Kelmere par to, ka grāmatvedībā, tāpat kā citos uzņēmuma procesos, ir nepieciešama kontrole, lai gūtu pārliecību, ka grāmatvedība tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktajai kārtībai. Kā organizēt šo kontroli un kurš par to ir atbildīgs?

Sācies arī gada ienākumu deklarāciju laiks. 2020. gada vasarā tika veikti grozījumi normatīvajos aktos, precizējot gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem. Papildinātā deklarācijas veidlapa izmantojama, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu un turpmākajiem gadiem. Plašāk – Lindas Puriņas rakstā.

Savukārt Inga Zāle skaidro, kā grāmatvedībā uzrādīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piešķirto subsīdiju algām? Bet Jadviga Neilande turpina par aktuālu tēmu – autoratlīdzībām kā saimnieciskās darbības ienākumiem.

Kā transfertcenu dokumentācijā pamatot saistīto pušu darījumu cenas un sadalīt peļņu vai zaudējumus starp saistītajiem uzņēmumiem? Covid-19 pandēmija ir ieviesusi korekcijas arī šajā jomā. Arī par to izlasīsiet marta numurā – Aijas Lasmanes un Ainas Okseņukas rakstā.

Tāpat arī šajā numurā uzzināsiet par aktuālo datu izmantošanu uzņēmuma finanšu pārvaldībā (autore Ilona Strode), atbildes uz aktuāliem jautājumiem par elektroniskajiem dokumentiem (autore Ieva Kalve), kā arī Alisas Ļeškovičas atziņas pēc kāda tiesu sprieduma par rīcību VID audita laikā.