Ir pienācis pavasaris, un ir iznācis jaunākais “iFinanses” numurs. Kas abiem kopīgs? Tie ienes svaigas vēsmas. Šajā žurnāla numurā lasāma ekskluzīva intervija ar Valsts ieņēmumu dienesta jauno ģenerāldirektori, kā arī dažādi raksti par šobrīd aktuālām tēmām.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme intervijā pauž gatavību VID padarīt par uzņēmējiem draudzīgāku iestādi: “Es jau ilgāku laiku lasu dažādus VID lēmumus par nodokļu maksātājiem, un man ir ko jautāt un arī teikt. Viennozīmīgi uzstāšu, lai VID saziņa ar nodokļu maksātājiem būtu vienkāršā un saprotamā valodā. Mani neapmierina tas, kā mēs rakstām, – klientiem nosūtītās vēstules nereti ir pārāk sarežģītas.”

Jau kopš 2010.gada Eiropas Komisija ir uzsākusi diskusijas par turpmāko pievienotās vērtības nodokļa sistēmas attīstību. Šobrīd esam situācijā, kad ir tapušas zināmas plānotās reformas aprises Eiropas Savienībā – plašāk par to varat izlasīt Guntas Kauliņas sagatavotajā rakstā.

Kaut arī nodokļu reforma ir vērsta uz vienkāršošanu, uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana vismaz pirmajos gados varētu būt visai sarežģīta. Vitas Saknes rakstā aplūkosim, kā gadu pēc jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma stāšanās spēkā tas ietekmē uzņēmumu struktūras un dividendes!

Savukārt Linda Puriņa informē par gada ienākumu deklarāciju sagatavošanu saimnieciskās darbības veicējiem – šīs deklarācijas obligāti jāiesniedz līdz 1.jūnijam.

Jautājumi, kas nav precīzi atrunāti Darba likumā, rada interpretācijas iespējas. Viens no tādiem ir – vai darbinieka vidējā izpeļņā ir jāiekļauj darba samaksa par svētku dienu, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, ja viņš tajā neveic darbu. Vaicājam darba samaksas un vidējās izpeļņas aprēķināšanas ekspertam Mārim Lingam. 

Šos un citus noderīgus rakstus lasiet aprīļa žurnālā!