Valsts ieņēmumu dienests (VID) izstrādājis īpašu mobilo lietotni "Aizdomīgie darījumi" ar mērķi vienkāršot un padarīt ērtāku iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties negodprātīgu uzņēmēju apzināšanā un atbalstīt ēnu ekonomikas samazināšanu, anonīmi nosūtot VID čeku, kvīti vai citu maksājumu apliecinošu dokumentu par šaubīgiem darījumiem.

Viedtālruņa aplikācija "Aizdomīgie darījumi" ir pieejama lejupielādei Android, iOS un Windows iekārtu lietotājiem tam paredzētajās interneta vietnēs. Lai iesniegtu VID informāciju par aizdomīgiem darījumiem, ir jāveic šādas darbības:

  • izmantojot aplikāciju, jānofotografē čeks vai cits maksājumu apliecinošs dokuments (vai arī aplikācijā tas jāpievieno no viedtālruņa galerijas), kas personai šķiet aizdomīgs (vēlams attaisnojuma dokumentus fotografēt un iesūtīt secīgi – citu pēc cita);
  • jāapraksta notikuma vieta (piemēram, pakalpojumu sniedzējs, adrese u.tml.) vai arī jāpozicionē tā atrašanās vieta kartē;
  • vēlams pievienot papildu informāciju – novērojumus, kas varētu palīdzēt izprast situāciju, piemēram, čeks izsniegts tikai pēc pircēja pieprasījuma, citiem pircējiem netiek izsniegti čeki u.tml.;
  • lai nosūtītu visu informāciju (darījumu apliecinošo dokumentu (kases čeku, kvīti, biļeti), darījuma vietas aprakstu un papildu informāciju) VID, jāizvēlas "Saglabāt".

Par aizdomīgiem darījumiem var liecināt dažādi maksājumus apliecinoši dokumenti, kas izraisa šaubas, piemēram:

  • tie šķiet neīsti (viltoti),
  • tajos ir pārāk maz informācijas,
  • tie izskatās vairāk pēc čeka kopijas, nevis īsta kases aparāta čeka.

Savukārt, ja tā ir kvīts vai biļete, par aizdomīgu darījumu var liecināt apstākļi, ka tai trūkst numura (to veido 2 latīņu alfabēta burti un ne vairāk kā 6 zīmju kārtas numerācija), pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukuma, nodokļu maksātāja reģistrācijas koda vai cita būtiska rekvizīta.

Tāpat iespējams, ka aizdomas rada nevis saņemtais attaisnojuma dokuments, bet gan tā izsniegšanas veids, vai tā izsniedzējs rada šaubas par pakalpojuma sniedzēja godprātību.

VID apkopos iesniegtos čekus, kvītis un biļetes, apzinās to izsniedzējus, salīdzinās ar VID rīcībā esošo informāciju par šiem uzņēmumiem un nepieciešamības gadījumā veiks atbilstošos nodokļu administrēšanas pasākumus.

Ziņojums, kas nosūtīts ar mobilo lietotni "Aizdomīgie darījumi", ir pilnībā anonīms. VID saņem tikai nosūtīto attēlu un aprakstu, bet lietotāja dati (arī tālruņa numurs) VID rīcībā nenonāk. Sūtītāju ir iespējams identificēt tikai gadījumā, ja viņš komentāra laukā pats ieraksta informāciju par sevi, lai VID nepieciešamības gadījumā varētu ar viņu sazināties. Ar mobilās lietotnes palīdzību iesūtītā informācija nonāk speciāli izveidotā datu glabātavā VID datubāzē.