Lai arī mediju izmantošanas paradumi beidzamos gados ir ievērojami mainījušies, lasītāji joprojām labprāt lasa profesionālus drukātos žurnālus – to apliecina arī pētījumu kompānijas “Kantar TNS” šī gada sākumā veiktā aptauja, kurā 85% iedzīvotāju atdzinuši, ka ir lasījuši vai caurskatījuši kādu no pēdējiem sešiem preses izdevumu numuriem. Arī SIA “Izdevniecība iŽurnāli” 2018.gada rudenī veiktā lasītāju aptauja apliecina, ka 35,4% respondentu profesionālu informāciju vēlas lasīt arī drukātā veidā.