Noslēdzoties "Deloitte" grupas finanšu gadam, "Deloitte Latvia" paziņo par izmaiņām uzņēmuma vadībā. Par audita partneri kļūst Inguna Staša, kura strādājusi "Deloitte Latvia" vairāk nekā 15 gadus. Pirms kļūšanas par partneri I.Staša vairākus gadus bijusi audita departamenta direktore.

Inguna Staša ir zvērināta revidente ar vairāk nekā 15 gadu ilgu profesionālu pieredzi, sniedzot pakalpojumus privātā un publiskā sektora uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Darba gaitā īpaša specializācija ir lielu un komplicētu revīzijas projektu vadīšana, nodrošinot finanšu pārskatu atbilstību Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem.

Vadības izmaiņas veicinās straujāku uzņēmuma izaugsmi un veiksmīgāku vairāk nekā 50 profesionāļu lielas revīzijas komandas attīstību. “Saprotot ikviena klienta komercdarbības specifiku un izmantojot individuālu pieeju un mūsdienu tehnoloģijas, turpināsim piedāvāt klientiem inovatīvus risinājumus sekmīgai finanšu kontrolei un pārvaldībai,” par arvien pieaugošu pakalpojumu kvalitāti komentē I.Staša.