Jau ar 2019.gada 1.janvāri 16.Starptautiskais finanšu pārskatu standarts “Noma” būs piemērojams obligātā kārtā. Šis standarts ir īpaši nozīmīgs nomniekiem, jo tas faktiski pielīdzina šī brīža operatīvo nomu finanšu nomai, tātad praktiski visas nomas būs jāuzrāda bilancē.