Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētajam ERAF projektam Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas ir piešķirts papildus finansējums 4 miljonu eiro apmērā, lai organizētu eksporta atbalsta pasākumu kopumu Latvijas komersantiem jaunu eksporta tirgu apgūšanai, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Atbalsts pamatā ir vērsts uz nozarēm, kas visvairāk cietušas no Krievijas noteiktā embargo. Tā ietvaros LIAA slēgs sadarbības līgumus ar lielākajām Latvijas nozaru asociācijām tirgus pētījumu, tirdzniecības aģentu, pagaidu pārstāvniecību ārvalstīs izveidei un citu pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu eksporta tirgu paplašināšanu.

Lai mērķtiecīgi apgūtu šo finansējumu, īstenojot pasākumus, kas visvairāk atbilst uzņēmumu interesēm, LIAA kopš augusta vidus organizē un piedalās aktīvās diskusijās, informācijas un viedokļu apmaiņās ar sociālajiem partneriem, tajā skaitā nozaru asociācijām. Ir organizētas vairākkārtīgas tikšanās gan LIAA, gan EM, diskutējot, kuri pasākumi un kuros tirgos uzņēmumiem šobrīd visvairāk būtu nepieciešami.

Pasākumu plānā ietilpst

  • tirgus pētījumi gan par konkrētiem tirgiem kopumā, gan padziļināti pētījumi;
  • nozaru pārstāvju / tirdzniecības aģentu pakalpojumu iegāde, lai iespējami īsā termiņā tiktu atrasti reāli sadarbības partneri;
  • LIAA pagaidu pārstāvniecību ārvalstīs izveide (Baltkrievija, Kazahstāna, Ķīna, Azerbaidžāna, Gruzija, Somija, Itālija, AAE, Singapūra);
  • tirdzniecības misijas, tajā skaitā jaunos mērķa tirgos;
  • Latvijas dienas mērķa tirgos (Gruzijā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Somijā);
  • nozaru, produktu grupu mārketinga kampaņas medijos (Baltkrievijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā, Ķīnā, Gruzijā, Somijā, Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Nīderlandē);
  • iepircēju vizītes Latvijā;
  • Latvijas nacionālie stendi - 2015.gadā vismaz 30 stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs.  

Lai nodrošinātu saskaņotu projektā iekļauto eksporta atbalsta pakalpojumu plānošanu, iegādi un realizāciju, LIAA aicinās asociācijas slēgt sadarbības līgumus, kuros tiks paredzēta asociāciju aktīva iesaiste ne tikai eksporta atbalsta pasākumu plāna sagatavošanā, bet arī iepirkumu procedūru īstenošanā.

Asociācijas ir aicinātas sniegt priekšlikumus par LIAA pasākumiem, sadarboties, gatavojot tehniskās specifikācijas, deleģēt ekspertus darbam iepirkumu komisijā, kā arī sniegt atzinumus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.