Laikā nomaksāti rēķini, paredzama un sakārtota naudas plūsma ir svarīga katram uzņēmumam. Savukārt viens no būtiskākajiem debitoru kontroles rīkiem ir efektīvas maksājuma kontroles ieviešana uzņēmumā.

Jūs varat dzīvot ar vistīrāko sirdsapziņu, ka esat izdarījuši visu, lai klientiem atvieglotu rēķinu apmaksu, bet kādu dienu tāpat var rasties sarežģījumi ar maksājumu saņemšanu. Diemžēl vienmēr būs tādi klienti, kuri kādā brīdī vai nu nespēs, vai negribēs veikt apmaksu. No tā pilnībā izvairīties nav iespējams, tomēr ir vairākas lietas, ko varat darīt, lai šādas situācijas novērstu.