Ja fiziskā persona uz 31.05.2014. strādā pie tā paša darba devēja, pie kura tā strādāja arī 2013.gadā, tā ir vienīgā personas ienākumu gūšanas vieta un darba devējam šobrīd ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) šo informāciju personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs automātiski.

Savukārt būs arī gadījumi, kad elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās VID nebūs iespēja automātiski norādīt informāciju par personas galveno ienākuma gūšanas vietu, un šajos gadījumos personām no 01.06.2014. elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā būs jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta (kur personai piemēros neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus). 

Fiziskajām personām no 01.06.2014. elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā būs jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta, ja:

  • darba tiesiskās attiecības ir uzsāktas 2014.gadā un algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam;
  • personai 2013.gadā bija un 2014.gadā ir vairākas darba vietas un 2014.gadā grāmatiņa ir iesniegta citam darba devējam, nevis tam, kam tā bija iesniegta uz 31.12.2013.;
  • 2013.gada laikā neapliekamais minimums un atvieglojumi atsevišķos periodos piemēroti dažādās ienākumu gūšanas vietās;
  • 2013.gadā ir bijušas darba tiesiskās attiecības, bet nav piemērots neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi;
  • grāmatiņa ir iesniegta ienākumu gūšanas vietā, kur personai nav darba attiecības, piemēram, grāmatiņa iesniegta  autoratlīdzības gūšanas vietā.

VID skaidro, ka augstāk minētajos gadījumos VID nav iespējams identificēt, kurā ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta uz 31.05.2014., tādējādi arī VID informāciju par personas galveno ienākuma gūšanas vietu elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā neatzīmēs automātiski. Turklāt gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt personas ienākumu gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš ienākumu izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē vēlamā ienākumu gūšanas vieta. 

No 01.06.2014. personai EDS būs iespēja iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām elektroniski, atzīmēt (mainīt) darba devēju (ienākumu gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa, atzīmēt informāciju, kura būs vai nebūs pieejama darba devējam.

VID vērš uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja persona nevēlēsies, lai darba devējam ir redzama, piemēram, informācija par personas invaliditāti, EDS elektroniskajā grāmatiņā atzīmi par to varēs neizdarīt, taču persona pienākošos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt, nākamajā gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. 

VID informē, ka visām personām, kurām līdz 31.05.2014. ir piešķirti papildu atvieglojumi (t.i., par invaliditāti, par politiski represētās personas statusu un par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu), ir nepieciešams EDS elektroniskajā grāmatiņā izvelēties rādīt vai nerādīt darba devējam (ienākuma gūšanas vietai) minēto informāciju. Tā kā VID nav tiesīgs minēto informāciju nodot darba devējam (ienākuma gūšanas vietai), tad personai, ja tā vēlas informēt savu darba devēju par piemērojamajiem papildu atvieglojumiem, ir nepieciešams EDS elektroniskajā grāmatiņā izdarīt par to atzīmi.

Ja personai līdz 01.06.2014. nav bijusi izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, bet tā ir nepieciešama jau pēc 01.06.2014., personai jāvēršas ar iesniegumu VID par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanu (elektroniski, izmantojot EDS, vai arī papīra formā). Vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas VID EDS tiks izveidota personas elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. 

Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā informācija ir pieejama tikai pašai personai, tās darba devējam un VID. 

Atgādinām, ka no 01.06.2014. visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā formā, un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā ir pieejama, izmantojot VID EDS. Līdz 01.06.2014. papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 01.06.2014. vairs nav derīgas un izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā – 5 gadus.