Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (MK noteikumi Nr.95) līdz 30.06.2015. tiek pagarināts pašreizējām tehniskajām prasībām atbilstošo kases aparātu reģistrēšanas beigu termiņš. Tas nozīmē, ka kases aparātus ar elektronisko kontrollenti un kases sistēmas, kas atbilst pašreizējām tehniskajām prasībām drīkstēs reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) līdz 30.06.2015., informē VID.