Tehnoloģiju laikmetā, kad vecās elektroiekārtas arvien biežāk nomaina jaunākās paaudzes ierīces, nolietotās elektroiekārtas visbiežāk tiek atliktas "nebaltai dienai" un tādējādi tiek aizmirstas. Komunicējot ar cilvēkiem, pamanām, ka lielākā daļa sabiedrības savu nolietoto elektroniku glabā mājās vai birojā, cerot to kādreiz atkal izmantot.

Bet zinām taču - elektroiekārtas, kas bija derīgas pirms 5 gadiem, jau šobrīd ir novecojušas, un detaļas, kas bija vērtīgas tad, šobrīd lielākoties ir atkritumi. Vai zinājāt, ka šīm iekārtām var sniegt otru dzīvi, tās pārstrādājot jaunās, jaudīgās un laikmetam atbilstošās iekārtās? Kur nonāk jūsu vecais dators vai telefons? Neatstājiet to nākamajām paaudzēm, izmestu mežā! Tā rosina Kristiāns Cironoks, uzņēmuma "Elektropunkts" klientu menedžeris.

Kāpēc nolietoto tehniku nedrīkst izmest parastā atkritumu konteinerā?IMG_0305 (733x800).jpg

Elektroierīces pieder pie bīstamajiem atkritumiem, jo dabā tās sadalās vairākos gadu simtos. Izmetot konteinerā, ierīces nonāk poligonā, piesārņo vidi ar to sastāvā esošajiem smagajiem metālāliem kā piemēram svins, dzīvsudrabs. Ja šis nav pietiekams iemesls, jāatgādina, ka par nepareizi iznīcinātām elektroierīcēm var nākties maksāt sodu.

Ko piedāvā "Elektro punkts"?

Nolietoto tehniku var nodot pie mums. Mēs to izjaucam un sadalām pa pozīcijām – metāls, stikls, plates, plastmasa utt. Pēc tam sašķirotos materiālus eksportējam, kur no tiem top jaunas lietas, tādējādi process ir pilnībā nekaitīgs videi. Tikai sašķiroti materiāli ir tālāk pārstrādājami.

Vai jums ir jāmaksā par to, ka paņemsiet vecās elektroierīces?

Nē, gluži pretēji! Pēc elektroierīču materiālu sašķirošanas, mēs par to samaksājam klientiem. Par katru no materiāliem ir noteikta atšķirīga maksa, precīzāk ar šo informāciju var iepazīties mūsu mājas lapā Elektropunkts.lv. Šis ir būtisks ieguvums klientiem – viņi ne tikai ir parūpējušies par apkārtējo vidi, bet arī saņem par to naudu.

Kur atrodas "Elektro punkts" pieņemšanas punkti?

Mums ir 2 punkti – Rīgā un Kuldīgā, taču elektroierīces esam gatavi savākt visā Latvijas teritorijā. Mums nav nekādu apjomu ierobežojumu, esam spējīgi savākt un pārstrādāt visas ierīces, kas šobrīd Latvijā ir nolietotas vai citādi kļuvušas neizmantojamas, sargājot vidi no to ietekmes, kā arī nodrošinot materiālu otrreizēju izmantošanu. Šobrīd mēnesī kopā savācam 20-50 tonnas vecās tehnikas. Ja pēc ierīcēm pakaļ braucam paši, maksa par transportu tiek atrēķināta no atlīdzības par nodotajām ierīcēm.

Vai uzņēmumi ar jums var slēgt arī ilgtermiņa sadarbības līgumu?

Protams! Mūsu klientu lokā ir vieni no lielākajiem Latvijas tehnoloģiju uzņēmumiem, no kuriem nolietotās elektroierīces savācam pat 10-15 reizes gadā. Mūsu uzņēmums darbojas jau gadu, mums nav neviena sadarbības partnera, ar kuru šajā laikā būtu uzsākta un pārtraukta sadarbība. Tas tikai apliecina, ka strādājam ar kvalitāti un klienti mums uzticas.

Kas ir utilizācijas akts?

Tas ir dokuments, ka elektroierīces ir iznīcinātas atbildīgi, tās nenodara kaitējumu videi, kā arī norāda ceļu, kur tās nokļuvušas. Utilizācijas akts ir glabājams dokuments, kas kontrolējošajām institūcijām kalpo par apliecinājumu, ka uzņēmums nav piesārņojis dabu, bezatbildīgi veidojot jaunus atkritumu "poligonus" dabā. Utilizācijas aktu var izsniegt tikai licenzētas kompānijas, kurām licences izsniedzis Valsts vides dienests.

Vai klients var būt drošs, ka viņa nodotajā datorā vai telefonā esošā informācija tiks iznīcināta?

Mēs garantējam, ka visa informācija, kas atrodas iekārtās, tiek iznīcināta. Pārstrādē jebkura elektroniskā iekārta un tās sastāvdaļas tiek sadalītas, kas padara informācijas atgūšanu neiespējamu. Atsevišķi nodrošinām arī datu iznīcināšanas pakalpojumu, iznīcinot atmiņas kartes, cietos diskus un citus elektroniskās informācijas glabātājus. Pēc tam klientam izsniedzam apliecinājuma dokumentu. Ja nepieciešama īpaša piesardzība, informācijas nesējus iznīcinām klienta klātbūtnē – klienta telpās vai mūsu pieņemšanas punktos.

Kā laika gaitā mainās cilvēku izpratne par pareizas tehnikas nodošanas nozīmi?

Gan privātpersonas, gan uzņēmumi vairāk apzinās, ka ir jādomā par vides saudzēšanu, taču viņi novērtē arī faktu, ka, nododot tehniku pie mums, par to var saņemt atlīdzību. Protams, nozīme ir arī iespējai saņemt atlaidi no dabas resursu nodokļa. Kopumā gan viss vairāk ir orientēts uz katra individuālajām īpašībām un apzinīgumu. Ja uzņēmumam ir apzinīgs vadītājs, viņš ir padomājis arī par atbilstošu nolietotās tehnikas nodošanu, domājot ne tikai par vidi, bet arī ekonomisku izdevīgumu.

Būtiskākie klientu ieguvumi, nododot nolietoto elektrotehniku "Elektro punktā":

  • Netiek piesārņota daba – atkritumi tiek pieņemti un atbilstošā veidā utilizēti.
  • Par tehnikas iznīcināšanu nav jāmaksā. Klients saņem atlīdzību par katru nodotās tehnikas vienību atbilstoši mūsu katalogam.
  • Viss notiek likumīgi, klients saņem dokumentus, kas apliecina, ka tehnika ir nodota atbilstoši normatīvos noteiktajai kārtībai.

Kādi sodi draud uzņēmumiem, kuri neatbilstoši atbrīvojas no nolietotās tehnikas?

ATIS TREIJS, Valsts vides dienesta Atkritumu pārvaldības daļas vadītājs

Valsts vides dienests kontrolē atkritumu apsaimniekotāju darbību, regulāri veicot objektu pārbaudes, kā arī izskatot sūdzības. Biroja tehnikas atkritumu apsaimniekošanu drīkst veikt uzņēmumi, kuri ir saņēmuši attiecīgu videi kaitīgu preču (elektrisko un elektronisko) atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Atkritumu apsaimniekotāji ir atbildīgi par sabiedrības informēšanu par atkritumu šķirošanas un nodošanas iespējām. Valsts vides dienests nereti saņem iedzīvotāju sūdzības par videi kaitīgu preču, tai skaitā biroja tehnikas neatbilstošu apsaimniekošanu.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.pantam par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem uzliek naudas sodu fiziskajām personām 70-1000 EUR apmērā, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 200-2100 EUR, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Diemžēl, kā rāda prakse, daudzos gadījumos pārkāpējs, kurš biroja tehniku ir izmetis / novietojis tam neparedzētā vietā, ir grūti identificējams.