Līdz 01.06.2017. daļai Latvijas iedzīvotāju, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, ir obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2016.gadu, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz Latvijas iedzīvotājiem, kas:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kas bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa). Izņēmums ir algota darba ienākumi, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) analoģisku nodokli;
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016.gadā pārsniedza 4000 EUR (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kas apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no dividendēm, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas apliekami ar IIN.

Fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kas ir IIN maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2016.gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.