Līdz 15.02.2017. jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma personām, kurām ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas 2017.gada janvārī pārsniedza 711,44 EUR, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, tas ir, līdz 02.01.2017.