Personām, kurām ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas 2017.gada maijā pārsniedza 711,44 EUR, līdz 15.06.2017. jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, t.i., līdz 30.06.2017.