Gan personām, kuru ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas 2017.gada jūnijā pārsniedza 711,44 EUR, gan personām, kuru kopējie ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas kādā no šī gada 2.ceturkšņa mēnešiem (aprīlis – jūnijs) bija no 142,30 līdz 711,44 EUR, līdz 17.07.2017. jāiesniedz deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas, t.i., līdz 01.08.2017.