Līdz 31.03.2016. (ieskaitot) visām Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām un politiskajām organizācijām Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir jāiesniedz pārskats par 2015.gadu, ziņo VID.

Politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām ir jāiesniedz gada pārskata noraksts, savukārt tām biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem 2014. un 2015.gadā nepārsniedza 40 000 EUR, VID ir jāsniedz gada pārskata daļas – ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu un dāvinājumu pārskats un detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.