Šī gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96), saskaņā ar kuriem visiem nodokļu maksātājiem līdz 31.12.2016. jāveic kases aparātu modeļu un modifikāciju pārreģistrācija.