Šā gada 30.septembris ir pēdējais datums, kad var iesniegt pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID), lai atgūtu jebkurā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī vai atsevišķās trešajās valstīs (Norvēģijā, Šveicē, Islandē, Monako) samaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN) par 2017.gadu,  atgādina SIA “PricewaterhouseCoopers”.