Noslēdzoties saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā jeb NACE 2.redakcijas pārskatīšanai, 2022.gada maija sanāksmē panākta vienošanās par jaunās NACE 2.1.redakcijas struktūras projektu. Jaunā NACE 2.1.redakcija stāsies spēkā 2025.gada 1.janvārī, informē Centrālā statistikas pārvalde.

Saimniecisko darbību statistiskajā klasifikācijā noteiktie saimnieciskās darbības veidi ir viennozīmīgi sasaistīti ar produktu grupām Preču statistiskajā klasifikācijā (CPA), šī iemesla dēļ Eiropas Savienības Statistikas birojs "Eurostat" ir uzsācis CPA pārskatīšanas procesu. "Eurostat" ir izsūtījis priekšlikumu CPA izmaiņām, uzaicinot Eiropas Savienības dalībvalstu centrālās statistikas iestādes un citas ieinteresētās puses piedalīties izmaiņu apspriešanā. Šajā apspriešanā ietvertās izmaiņas ir saistītas ar NACE struktūras izmaiņām, kā arī NACE revīzijas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, kuri attiecināmi uz CPA.

CPA jaunās versijas izstrādes turpmākie soļi ir šādi:

  • struktūras projekta prezentācija Eiropas Statistikas sistēmas komitejas sanāksmē (2023.gada oktobrī);
  • darba uzsākšana pie CPA atbilstības tabulu, paskaidrojošo piezīmju veidošanas (2023.gada 3.ceturksnī);
  • CPA tiesību akta izstrādes procedūras uzsākšana (2023.gada novembrī);
  • CPA tiesību akta teksta un pielikuma ar jauno CPA struktūru tulkošana visās ES valodās (2024.gada 2.ceturksnī);
  • CPA tiesību akta pieņemšana (2025.gada aprīlī).

CPA jaunās versijas lietošana tiks uzsākta 2025.gada 1.janvārī.