Līdz 2024.gada 1.maijam Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (FM) ir uzdots sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) priekšlikumus par kadastrālo vērtību aktualizāciju 2025.gadā, ar mērķi kadastrālo vērtību tuvināt nekustamā īpašuma ekonomiskajai aktīva vērtībai.

Taču aktualizētās kadastrālās vērtības pašlaik vēl netiks piemērotas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) un nodevu aprēķinos.

Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteikts, ka kadastrālās vērtības tiek iesaldētas līdz 2025.gadam.