2024.gada 23.janvārī Ministru kabinets (MK) apstiprināja Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024.–2027.gadam. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina uzņēmumu attīstību un sekmē konkurētspējas paaugstināšanos, sadarbībā ar nozaru ekspertiem ir sagatavots vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kura prioritāte turpmākajiem četriem gadiem ir ēnu ekonomikas mazināšana, īstenojot gan horizontāla rakstura pasākumus, gan fokusētus pasākumus konkrētās tautsaimniecības nozarēs, informē Finanšu ministrija (FM).

Plāns paredz samazināt kopējo ēnu ekonomikas apjomu Latvijā līdz 18,9% 2027.gadā, ja valstī saglabāsies stabila ekonomikas attīstība, tādējādi tuvinot ēnu ekonomikas rādītāju Eiropas valstu vidējam līmenim. No plānā iekļauto pasākumu kopuma tiek plānots pakāpeniski palielināt ieņēmumus budžetā.

Ēnu ekonomikas galvenās komponentes ir ienākumu neuzrādīšana (peļņa), darbinieku skaita neuzrādīšana un aplokšņu algas. Tāpat arī procenti no ienākumiem, kas tiek maksāti, lai negodīgi kārtotu darījumus (kukuļošana), kā arī procenti no līguma summas, kas tiek maksāti, lai nodrošinātu valsts pasūtījumus (korupcija).