E-dokumenti pamazām kļūst par mūsu ikdienu – gan grāmatvedības, gan personāla vadības un citos uzņēmuma procesos. Kas ir e-dokumenti un e-rēķini? Kā nodrošināt dokumentu juridisko spēku e-vidē? Kā parakstīt e-dokumentus? Kā tos izmantot apritē ar ārvalstu sadarbības partneriem? Kādas ir jaunā Grāmatvedības likuma prasības grāmatvedības kārtošanai un dokumentu plūsmai e-vidē? Kā uz e-dokumentiem raugās tiesas? Par šiem un citiem būtiskiem jautājumiem runājām konferencē "Elektroniskie dokumenti grāmatvedībā 2022". Piedāvājam atskatu uz konferences teksta tiešraidi.