2023.gada 18.oktobrī Eiropas Centrālā banka (ECB) pieņēma lēmumu noslēgt digitālā eiro izpētes posmu, kas ilga divus gadus. Dota "zaļā gaisma" nākamajam digitālā eiro projekta posmam – sagatavošanās fāzes pirmajai daļai. Tas ļauj Eirosistēmai – ECB un eirozonas nacionālajām centrālajām bankām – turpināt darbu pie digitālā eiro analīzes un infrastruktūras ieviešanas izvērtēšanas.