Lai gūtu praktiskas zināšanas kā uzlabot darba produktivitāti, izmantojot digitālos rīkus, šī gada 28.septembrī interneta žurnāla “iFinanses” rīkotajā izstādē-forumā "Uzņēmuma elektronizācija 2023", vienuviet tika pulcēti Latvijas zinošākie eksperti un labākie risinājumu izstrādātāji. Vienā dienā varēja uzzināt visu nepieciešamo uzņēmuma elektronizācijai un produktivitātes celšanai – juridiski un praktiski.

Izstādē nozares profesionāļi un modernāko digitālo risinājumu izstrādātāji iepazīstināja uzņēmumus ar piemērotākajiem rīkiem dažādu uzņēmuma un ikdienas darba procesu elektronizēšanai, manuālo darbu atstājot pagātnē. Paralēli izstādei norisinājās forums, kurā vadošie eksperti apskatīja elektronizācijas nozīmību mūsdienu uzņēmējdarbībā, arī tās juridiskos aspektus, bet uz praktisko risinājumu skatuves tika apspriesti elektronizācijas praktiskie aspekti.

Forumā PwC konsultants Artis Vizbelis, runājot par uzņēmuma iekšējo procesu sakārtošanu, atzina efektīvu procesu nepieciešamību uzņēmumā, jo uzlabojumi palīdz ietaupīt laiku un naudu. A.Vizbelis arī uzsvēra, ka jāveido uz uzlabojumiem balstīta uzņēmuma politika, jārosina idejas un jāiesaista cilvēki, kuri var palīdzēt ar dažādiem risinājumiem. Tā tiek iegūts laiks jaunu biznesa lēmumu pieņemšanai.

Savukārt “Sorainen” zvērināts advokāts Andis Burkevics vērsa uzmanību, ka uzņēmuma elektronizācijas procesā ļoti svarīgi atcerēties par likumā noteiktajiem dokumentiem, kuriem obligāti  jābūt parakstītiem papīra vai elektroniskā formātā, to skaitā ir  darba līgums un citi darbinieku darba gaitas atspoguļojoši dokumenti. Autors, analizējot tiesu spriedumus, vērš uzmanību, ka pavirša izturēšanās pret šādiem dokumentiem var radīt negatīvas sekas tiesu darbos, un atgādina, ka visi darba līgumi, kas parakstīti papīra formātā, jāsaglabā likumā noteiktajā 90 gadu periodā, jo likums nepieļauj šādu dokumentu oriģinālu iznicināšanu pēc to digitalizēšanas.

Taču, runājot par e-dokumentiem saziņā ar sadarbības partneriem, situācija ir jau pilnīgi cita. Irina Kostina, “Ellex Kļaviņš” zvērinātā advokāte, vērsa uzmanību, ka arī galvas pamāšana, ko kāds cits ir nofilmējis, var kļūt par darījuma apstiprinājumu. Ir jau virkne tiesā pieņemtu lēmumu, kuros kā pierādījumi kalpojusi elektroniskā sarakste gan e-pastos, gan sociālajos tīklos,  gan dažādās platformās. Lektore gan uzsver, ka šādu pierādījumu attiecināmībai jāvelta liels laiks, reizēm pat izmantojot metadatus kā pierādījumu, ka sarakste faktiski ir bijusi.

Foruma diskusijā, kuru vadīja “Excellent Latvia” valdes loceklis Elvis Kvalbergs, pārspriežot mākslīgā intelekta attīstības tendences, tika meklētas iespējas, kā šo rīku var pielietot arī mazie un vidējie uzņēmumi. Kā norādīja diskusijas dalībnieks Ričards Fomrats, KPMG Latvijā tehnoloģiju tranformācijas pakalpojumu vadītājs, šādas iespējas ir pat ļoti daudz, piemēram, mākslīgajam intelektam var uzticēt sagatavot daļu no pārdošanas līguma vai izmantot reklāmas materiālu radīšanā.

Forumā tika pārrunāta arī situācija strukturēto rēķinu jeb e-rēķinu jomā. Lai arī pāreja uz obligātu e-rēķinu apmaiņu starp uzņēmumiem plānota no 2025.gada 1.janvāra, skeptisks par šo termiņu ir “Unifiedpost” vadītājs Edgars Strazds, norādot, ka šajā jomā visām iesaistītajām pusēm vēl ir daudz darāmā. Process ir neizbēgams, bet pakāpenisks, un pieredze rāda, ka lielākā daļa uzņēmumu šobrīd ir nogaidoši. Savukārt Ilze Palmaha-Zvirbule, pievēršoties grāmatvedības procesu sakārtošanai, ir pārliecināta, ka pāreja notiks un uzņēmumi tiks galā ar saviem mājasdarbiem, tomēr pats būtiskākais ir lēmums doties pārmaiņu virzienā.

Pateicamies visiem lektoriem par prezentācijām, kā arī diskusiju un praktisko risinājumu dalībniekiem. Paldies ģenerālsponsoram ERP sistēma “Directo”, kā arī stratēģiskajam partnerim “Latvijas mobilais telefons” un atbalstītājam biznesa vadības sistēmu izstrādes uzņēmumam “Excellent Latvia” un visiem dalībniekiem.