Finanšu nozares asociācija (FNA) atceļ Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politiku un vadlīnijas, tādejādi nozares standartu līmenī vairs neregulējot naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumus.