2023.gada 10.oktobrī sāk darboties jaunā sistēma eksporta deklarāciju noformēšanai – Automatizētā eksporta sistēma. Tā aizstāj iepriekš izmantoto Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) Eksporta kontroles sistēmu.