Senāts šā gada 22. oktobrī ar spriedumu lietā SKA-43/2021 daļēji atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā, kurā ir strīds par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā.