Pamatojoties uz topošajiem Finanšu ministrijas 2023.gada grozījumiem likumā “Par grāmatvedību”, kas noteiks obligātu prasību kapitālsabiedrību e-rēķinu lietošanai elektroniskā formā no 2025.gada, Konkurences padome (KP) veica tirgus izpēti, vērtējot konkurences apstākļus rēķinu nosūtīšanas platformu tirgū, kuras izmanto kapitālsabiedrības.