Tuvojas gada beigas, kad tradicionāli vērojams pieaugums pensiju 3.līmeņa iemaksās. "Luminor" bankas dati rāda, ka arī pērn decembrī iedzīvotāji savā privātajā pensiju fondā iemaksāja pat divas reizes lielāku summu nekā citos mēnešos, un tas saistīts ar iespēju nākamajā gadā saņemt lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu.

Kopumā gada beigas ir labs brīdis, kad veikt iemaksas pensiju 3.līmenī, lai nākamā gada sākumā, iesniedzot ienākumu deklarāciju, varētu atgūt IIN 20% apmērā no veiktajām iemaksām. Jāņem vērā, ka nodokli iespējams atgūt par summu, kas nepārsniedz 10% no bruto darba algas, un nav vairāk kā 4000 eiro (summējot ar iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja tādas tiek veiktas). Piemēram, ja bruto alga ir 1200 eiro, tad IIN iespējams atgūt no iemaksām, kas nepārsniedz 120 eiro mēnesī jeb 1440 eiro gadā. Ja gada laikā iemaksāti 600 eiro (50 eiro iemaksa mēnesī), tad no šīs summas atgūstamais IIN ir 120 eiro.