Preču zīmes aizsargā uzņēmuma nosaukumu un stiprina zīmola identitāti. Reģistrējot preču zīmi, jūs iegūstiet vērtīgas tiesības, taču reģistrācijas process prasa zināmu laiku un enerģiju. Par laimi, ir pieejama palīdzība no speciālistiem, kas jums atvieglos šo procesu.

Lai veiksmīgi reģistrētu preču zīmi, būtu ieteicams sākt ar preču zīmes meklējumiem, lai noskaidrotu, vai nav reģistrētas līdzīgas preču zīmes. Pārliecinieties, ka saprotat reģistrācijas priekšnoteikumus, un tikai tad iesniedziet pieteikumu! Tas ir process, kas prasa iedziļināšanos, bet rezultātā būs iegūtas izņēmuma tiesības uz vēlamo preču zīmi. Ir jāņem vērā, ka preču zīmes reģistrācijas laicīga atjaunošana ir tikpat svarīga, kā pirmreizēja reģistrācija.

Kas ir preču zīme?

Preču zīme ir jebkurš simbols, logotips, attēls vai jebkurš unikāls apzīmējums, kuru īpašnieks lieto, lai spētu atšķirt sava uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem. Papildus tam var būt aizsargātas arī citas jūsu produktu vai pakalpojumu iezīmes, tostarp produktu krāsa vai iepakojums. Preču zīme ir mārketinga instruments, ar kuru var veicināt sava produkta vai pakalpojuma atpazīstamību.

Preču zīmes reģistrācija ar Metida.lv palīdzību būs daudz vieglāks process, kas rezultēsies ar:

  • ekskluzīvo tiesību iegūšanu uz preču zīmi reģistrētajā valstī, reģionā vai starptautiski;
  • simbola ® izmantošanas tiesības kopā ar preču zīmi;
  • juridisko aizsardzību, lai atturētu citus no mēģinājumiem atdarināt jūsu preču zīmi.

Vai reģistrēt preču zīmi?

Jums nav jāreģistrē preču zīme, lai iegūtu preču zīmes izmantošanas tiesības. Nereģistrētām preču zīmēm arī var būt “vispārējā likuma” aizsardzība, ja attiecīgas valsts likumi to paredz. Savukārt ar preču zīmes reģistrāciju tās īpašnieks iegūst tiesības aizsargāt savu zīmi, aizliegt citam personām izmantot šādu vai līdzīgu apzīmējumu komercdarbībā. Reģistrāciju var veikt savā valstī, lai iegūtu valsts mēroga aizsardzību, un ir iespējama arī Eiropas Savienības (ES) mēroga preču zīmes reģistrācija. Starptautiska preču zīmes reģistrācija nodrošina zīmes aizsardzību citās valstīs, ārpus ES, kur zīmes īpašniekam ir interesējošie tirgi.

Preču zīmes aizsardzība

Preču zīmes reģistrācija var būt mūžīga, ja vien tā tiek izmantota uzņēmējdarbībā, un to ir nepieciešams atjaunot ik pēc 10 gadiem. Lai reģistrācija saglabātos, ir jāiesniedz iesniegums par tās atjaunošanu, samaksājot attiecīgo nodevu. Ja neatjaunosies laikus, jūsu preču zīmes reģistrācija var tikt neatgriezeniski anulēta.

Preču zīme ir viens no būtiskākajiem intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzekļiem uzņēmumiem. Uzņēmuma intelektuālais īpašums nodrošina, ka tas ir drošs un atpazīstams klientiem.

Vissvarīgākais, kas jāatceras par savas preču zīmes lietošanu, ir būt aktīvam. Reģistrēta preču zīme ir vērtība, kas palielina jūsu zīmola vērtību. Reģistrācija nav obligāti nepieciešama, taču preču zīmes reģistrācija sniedz vairāk priekšrocību. Turklāt preču zīmes reģistrācijas izmaksas ir niecīgas salīdzinājumā ar zaudējumiem, kas var rasties, ja to neizdarīsiet.