Latvijas Republikas Senāts 22. septembrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja spriedumu lietā SKA-43/2021, kurā ir strīds par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju par Latvijas valstij piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 22. oktobrī.