Pie lasītājiem jau devies jauns profesionālais žurnāls “iFiT”, kurā ik mēnesi tiks apskatīts plašs
tēmu loks, kas aktuāls katram uzņēmumam – nodokļi, grāmatvedība un finanšu
vadība, darba un komerctiesību, kā arī vadības tēmas.

“iFiT” ir jau pazīstamo “Izdevniecības iŽurnāli” izdoto drukāto žurnālu “iFinanses” un “iTiesības”
apvienojums, kas papildināts ar vēl vairāk darba ikdienā noderīgām tēmām, tādējādi kļūstot par
Latvijā pirmo tik plaša vēriena profesionālo žurnālu uzņēmumiem.

Žurnālā “iFiT” atrodamas atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem  par nodokļu
piemērošanu, grāmatvedību un finanšu vadību, darba tiesību un personāla vadības tēmām,
komerctiesību un vadības jautājumiem, atziņas no svaigākajiem tiesu spriedumiem, kā arī
atbildes uz lasītāju jautājumiem. “iFiT” autori ir Latvijas vadošie, pieredzes bagātākie eksperti –
zvērināti revidenti un advokāti, nodokļu konsultanti, juristi un vadības jautājumu eksperti.

Janvāra “iFiT” numurā pievēršamies kā jaunā gada prognozēm, tā arī mūsdienu
uzņēmējdarbībā vienmēr aktuālām tēmām. Kas šogad gaidāms nodokļu jomā? Par to intervijā
sarunājamies ar “Sorainen” partneri, zvērinātu advokātu Jāni Taukaču. Savukārt ar šogad
plānotajām PVN reformām iepazīstina SIA “ZAB COBALT” nodokļu konsultāciju vadītāja Sabīne
Vuškāne. Kopā ar grāmatvedības un nodokļu konsultanti Ingu Pumpuri apskatām darba ikdienā
tik aktuālo jautājumu: kādu automašīnu izdevīgāk lietot uzņēmumā – uzņēmuma vai darbinieka?
Bet kas ir elektroniskie pierādījumi un kā tos izmantot tiesā? Par elektroniskās vides tiesiskajiem
aspektiem pastāstīja SIA “KPMG Law ZAB” Strīdu risināšanas prakses grupas vadītājs,
zvērināts advokāts Andis Pauniņš un SIA “KPMG Law ZAB” jurists Antons Zagdajs.

Lasiet arī:

  • Kā SIA izcīnīja Covid-19 atbalstu. Elza Gusāne, SIA “Sorainen ZAB”
  • Valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību. Alise Zablocka, SIA ZAB PricewaterhouseCoopers Legal”
  • Mainīgās cenas publisko iepirkumu līgumos. Līga Fjodorova, Sandija Novicka, SIA “ZAB COBALT”
  • VID sāk kontrolēt transfertcenas. / Tatjana Koncevaja, Zane Smutova, Līga Dobre-Jakubone, SIA “PricewaterhouseCoopers”
  • Oficiālā e-adrese ienāk katrā uzņēmumā. / Jolanta Brilte, SIA “Biznesa augstskola Turība”
  • Darbinieka tiesības atslēgties. Irina Kostina, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš”

Ar pilnu janvāra numura saturu aicinām iepazīties sadaļā Aktuālais žurnāls.

Abonēšanas iespējas aicinām skatīt sadaļā Abonēšana.