Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, kurā pie kriminālatbildības saukta Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes amatpersona par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, pasludināja saīsināto spriedumu, ar kuru atzina apsūdzēto par vainīgu minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un piesprieda brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, nosakot to nosacīti, ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem, informē prokuratūra.

Ar šo Rīgas apgabaltiesas spriedumu tika atcelts Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 2.marta spriedums, ar kuru amatpersona tika atzīta par nevainīgu un attaisnota. Par minēto tiesas spriedumu Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurore Rīgas apgabaltiesā iesniedza apelācijas protestu.

Saskaņā ar apsūdzību amatpersona vienojās ar pirmstiesas procesā precīzi nenoskaidrotu personu par to, ka apsūdzētā savā bankas norēķinu kontā saņems viņai nezināmu trešo personu finanšu līdzekļus un pēc tam tos pārskaitīs uz viņai nezināmas trešās personas kredītiestādes kontu. Apsūdzētā apzinājās, ka finanšu līdzekļu nosūtītājs, naudas piederība un izcelsme viņai nav zināma, tādējādi apzināti pieļāva, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.