Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieņēma lēmumu aprēķināt budžetā papildu maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), soda naudu un nokavējuma naudu maksājumiem starp personām, kas nav laulībā, bet faktiski dzīvo kopā un rūpējas viens par otru, tai skaitā par kopīgu bērnu. Tiesa šo VID lēmumu atzina par prettiesisku. Ar lēmumu iepazīstina SIA "Sorainen ZAB" jurists Arnolds Mikāns.