Lai netiktu atcelti par 2023.gadu piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi par nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto sabiedriskā labuma organizācijas, Rīgas pašvaldības Finanšu departamentā jāiesniedz atskaite par īpašumu izmantošanu 2023.gadā, informē Rīgas dome.

Ja 2023.gadā nodokļa maksātājam tika piešķirti NĪN atvieglojumi par nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto sabiedriskā labuma organizācijas, tad līdz 1.maijam jāiesniedz departamentā  atskaite par nekustamā īpašuma izmantošanu 2023.gadā, apliecinot tā pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem atbilstoši iesniegtajam plānam. Ja iesniegtajā atskaitē netiks pierādīta nekustamā īpašuma izmantošana atbilstoši atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem vai, ja atskaite netiks iesniegta noteiktajā termiņā, piešķirtie atvieglojumi par 2023.gadu tiks atcelti.