Senāta Administratīvo lietu departaments 31.maijā turpināja izskatīt abu pušu kasācijas sūdzības strīdā par nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu. Iepriekš Senāts bija apturējis tiesvedību lietā SKA-3/2023, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā.