Ekonomisko lietu tiesa, izskatot lietu, kurā pie kriminālatbildības saukts vīrietis par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, lēma apstiprināt Nodokļu un muitas lietu prokuratūras prokurora un apsūdzētā noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, informē prokuratūra.

Apsūdzētais vīrietis atzīts par vainīgu minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts ar naudas sodu 217 000 eiro apmērā, uz 2 gadiem atņemot tiesības ieņemt valdes locekļa amatu komercsabiedrībā. Valstij nodarīto zaudējumu – 337 367,73 eiro – apsūdzētais ir atlīdzinājis jau pirmstiesas kriminālprocesa laikā. Tāpat tiesa viņa pārstāvētajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību piemēroja piespiedu ietekmēšanas līdzekli – naudas piedziņu 42 000 eiro – un piedzina no tās noziedzīgi iegūtās mantas vērtību – 460 600 eiro.

Saskaņā ar apsūdzību vīrietis laika periodā no 2017.gada līdz 2020.gadam, būdams sabiedrības amatpersona, organizēja sabiedrības saimniecisko darbību un bija atbildīgs par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarāciju iesniegšanu, PVN aprēķināšanu un iemaksāšanu valsts budžetā. Iepriekš minētajā laika periodā viņš iesniedza nepatiesas ziņas par sabiedrības veiktajiem ar PVN apliekamajiem darījumiem, kas ļāva sabiedrībai nepamatoti atskaitīt PVN priekšnodokli, kā rezultātā nodarīja valstij zaudējumus 337 367,73 eiro apmērā.

Tāpat apsūdzētais sabiedrības īpašumā iegādājās reprezentatīvus transportlīdzekļus, piemēram, “Porsche 911 Turbo S”, “Rolls Royce WRAITH”, “Ferrari GTC4 Lusso” un citus vairāku simtu tūkstošu eiro vērtībā, kuru likumīga izcelsme nav konstatēta. Gadījumā, ja objekta izcelsme nav saistīta ar zināmu legālu avotu, ir pamats secināt, ka tad tai jābūt saistītai ar noziedzīgu avotu.

Prokurors, izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, sabiedrības atbildīgās amatpersonas personību, atbildību mīkstinošos apstākļus un atbildību pastiprinošo apstākļu neesību, to, ka sabiedrības atbildīgā amatpersona kā apsūdzētais atzina savu vainu un pilnībā atlīdzināja valstij nodarīto zaudējumu, kā arī izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, ar viņu noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko tiesa apstiprināja.

Ņemot vērā, ka noziedzīgais nodarījums noticis juridiskās personas interesēs, tika uzsākts process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu sabiedrībai.