Lai noteiktu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pienākumu nodrošināt publiski pieejamu VID noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, otrdien, 2022.gada 20.septembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Šāda pienākuma noteikšana normatīvajā regulējumā izriet arī no Latvijas Atveseļošanas fonda plāna, skaidro Finanšu ministrija.

Kopš 2018.gada septembra nodokļu maksātājiem ir pieejams VID izveidots unikāls rīks – nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Tā ir informatīva sistēma, kas pieejama VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) tikai pašiem nodokļu maksātājiem, proti sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām un zemnieku un zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem, kas sastāda gada pārskatu. Jaunā reitinga risinājuma mērķis ir nodrošināt publiski pieejamu VID noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, parādot nodokļu maksātājam viņa nodokļu saistību izpildi raksturojošo rādītāju novērtējumu no VID skatupunkta. Jaunais reitinga risinājums ietvers gan pašlaik esošās reitinga sistēmas, gan segmentācijas principus un nodrošinās, ka publiski pieejamais nodokļu maksātāja reitings norādīs uz nodokļu maksātāja piederību kādai no VID noteikto segmentu grupām.

Pašlaik nodokļu maksātājiem ir iespēja brīvprātīgi informēt darījumu partnerus un citas institūcijas par savu reitingu, izmantojot VID izziņu par reitinga novērtējumu, kuru nodokļu maksātāji var paši iegūt un arī izdrukāt no EDS. Pašlaik reitinga novērtējuma noteikšanai VID izmanto tikai publiski pieejamos datus un iestādes rīcībā esošo informāciju par nodokļu maksātāju (par kuru ir informēts arī pats nodokļu maksātājs). Reitinga novērtējuma rādītāju novērtējuma skala ir publiski pieejama VID mājaslapā.

Kaut arī esošajā nodokļu maksātāju reitinga sistēmā ietvertajai informācijai ir informatīvs raksturs, tomēr VID izziņu par nodokļu maksātāju reitingu kopā ar citiem dokumentiem pieprasa kredītiestādes, izskatot uzņēmumu kredīta pieteikumus, kā arī valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi publisko iepirkumu procedūru ietvaros. Tāpat reitinga izziņu no komersantiem pieprasa auditorfirmas un grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji. 

Ja līdz šim tikai no nodokļu maksātāja brīvās gribas bija atkarīga reitinga informācijas pieejamība tā darījuma partneriem, tad turpmāk ikvienam sabiedrības loceklim būs iespēja iepazīties ar VID noteikto nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, tādējādi veicinot labprātīgu nodokļu saistību izpildi un ilgtermiņā palielinot valsts budžeta nodokļu ieņēmumus.