Lai uzlabotu darba produktivitāti un palielinātu efektivitāti, uzņēmējiem vienmēr jādomā, ko darīt gudrāk un citādāk. Un kāpēc gan ar rokām darīt to, ko daudz ātrāk un kvalitatīvāk izdarīs tehnika? Lai iepazītos ar modernākajiem risinājumiem uzņēmuma procesu elektronizācijai, kā arī noskaidrotu nozares svaigākās aktualitātes, 2022.gada 28.septembrī tikāmies žurnāla "iFinanses" izstādē "Uzņēmuma elektronizācija 2022".

Izstādē vairāk nekā 30 labākie un modernākie nozares profesionāļi iepazīstināja apmeklētājus ar praktiskiem risinājumiem dažādu uzņēmuma procesu elektronizēšanai, padarot tos efektīvākus un manuālo darbu atstājot pagātnē. Tāpat paralēli izstādei norisinājās forums, kurā tika aplūkota elektronizācijas nozīmība mūsdienu uzņēmējdarbībā un tās juridiskie aspekti, kā arī darbinieku labbūtības jautājumi.