Daudzos cilvēkos mīt stereotips, ka Latgale ir atpalikusi no pārējās Latvijas, ka uzņēmējiem tur ir mazāk iespēju attīstīties, ka visur citur zāle ir zaļāka un biznesu attīstīt ir izdevīgāk. Tā nav! To ir gatava pierādīt Krista Freiberga – Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldniece, jauna un enerģiska sieviete, kura ir pārliecināta, ka tieši Latgalē uzņēmumiem šobrīd ir lieliskas iespējas piedzimt, augt un sasniegt virsotnes.

Vienā solī ar pārmaiņām!

Pēdējie gadi ir bijis liels izaicinājums ikvienam uzņēmējam ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā un pasaulē. Covid-19 pandēmijai sekoja karš Ukrainā, un daudziem uzņēmējiem nācās pieņemt svarīgus lēmumus, kā attīstīties tālāk. Arī Rēzeknes SEZ nācās krasi mainīt uzņēmējdarbības pieeju.

K.Freiberga stāsta: “Ja līdz šim sevi pozicionējām kā stratēģiski izdevīgu transporta koridoru krustpunktu, kas savieno Eiropu ar Tuvajiem Austrumiem, un daudzi mūsu uzņēmēji aktīvi izmantoja eksporta iespējas uz Krieviju un Baltkrieviju, tad šobrīd tas ir pilnībā mainījies. Šobrīd mūsu uzņēmēji skatās Skandināvijas un Rietumeiropas virzienos, ir pielāgojušies jaunajai realitātei, šo krīzi pārvarot diezgan veiksmīgi.”

SEZ zonā šobrīd darbojas 22 komercsabiedrības, investīcijas nav apstājušās, tiek realizēti jauni un ambiciozi projekti.

Latgales plusiņi

Uzņēmējiem pilnīgi noteikti nevajag baidīties uzsākt attīstību Latgalē, tieši pretēji – šeit ir virkne priekšrocību. Lūk, dažas no tām:

  • pieejams darbaspēks, tostarp pandēmijas laikā novadā ir atgriezušies daudzi jaunieši, kuri ir novērtējuši iespēju atgriezties savā dzimtajā pusē;
  • salīdzinoši zemākas darbaspēka izmaksas;
  • darbiniekiem te pieejama sakārtota vide un plašas iespējas atpūsties, dzīvot, audzināt bērnus;
  • vietējā akadēmija un tehnikumi nodrošina iespēju piesaistīt gados jaunus darbiniekus, kuri gatavi pielāgoties un mācīties praksē;
  • pieejams dzelzceļš;
  • pieejama infrastruktūra, piemēram, Rēzeknes pašvaldība veic ieguldījumus, lai tās teritorijā būtu pieejamas biroju un ražošanas telpas un visas nepieciešamās komunikācijas, lai uzņēmumi te iespējami ātri varētu uzsākt biznesu;
  • iedvesmojoša kultūrvēsturiskā vide, plašas iespējas ne tikai strādāt, bet arī kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.

RSEZ_3.jpg

Foto: Māris Justs

Rēzeknes SEZ principi

Kas īsti ir SEZ un kā tā darbojas? Šobrīd Latvijā ir trīs SEZ – Liepājas, Rēzeknes, Latgales un brīvostas. Visās šajās zonās darbojas vienādi noteikumi. Saskaņā ar likumu SEZ strādājošie uzņēmumi var saņemt nodokļu atvieglojumus – līdz 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem un 80% atlaidi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem, izmaksājot dividendes.

Rēzeknes SEZ ir konkrēta teritorija, kas aptver daļu no pilsētas un daļu no novada teritorijas – kopā 1155 hektāri, kur vairāk nekā 25 gadus darbojas uzņēmumi. Bez jau pieminētajām nodokļu atlaidēm uzņēmumiem tiek piedāvātas arī citas priekšrocības, piemēram, ciešāka saikne ar pašvaldību un tās iestādēm, dažādas kopīgas apmācību iespējas, tāpat arī Rēzeknes SEZ pārvalde gatava iesaistīties kā vidutājs sadarbībā ar dažādām valsts iestādēm, piemēram, Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Valsts ieņēmumu dienestu, augstskolām, finanšu institūciju “Altum” u.c.

“Šī ir vietējā biznesa kopiena, ko mēs stiprinām. Ja uzņēmums ir mūsu zonā, mēs nejaucamies tā procesos, taču iesaistāmies, lai radītu kopības sajūtu - organizējam dažādas tikšanās, braucienus, iespēju robežās sniedzam atbalstu sadarbībā ar trešajām pusēm utt. Mums ir svarīgi, lai te veidotos uzņēmumu komūna, vide, kur notiek veiksmīga attīstība,” plašāk par koncepciju stāsta Rēzeknes SEZ pārvaldniece.

Pērn Rēzeknes SEZ par godu 25 gadu jubilejai tika rīkota konference, diskusijas ar uzņēmējiem. Viņi norādījuši, ka nodokļu atvieglojumi nav primārais iemesls, kāpēc viņi izvēlas iekļauties SEZ, svarīgāka esot piederības sajūta un dažādi pieejamie papildu bonusi, kas biznesa attīstīšanu padara vienkāršāku.

RSEZ_5-1.png

Foto: Māris Justs

Lai kļūtu par Rēzeknes SEZ dalībnieku, uzņēmumam ir jābūt īpašumā vai jānomā kāds no šajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī biznesam jābūt atbalstītajā nozarē (tādas ir teju visas, izņemot mazumtirdzniecību, pārvadājumus u.c.).

Tiek noslēgts sadarbības līgums ar pārvaldi, kas ietver arī nosacījumu, ka uzņēmumam ir nepieciešams biznesa plāns tuvākajiem pieciem gadiem, kā arī tam ir jāveic ieguldījumi attīstībā vai darbinieku algu izmaksās. Tāpat arī uzņēmuma nosaukumam ir jāpievieno burti RSEZ, kas apliecina piederību konkrētajai zonai.

Veiksmes stāsti

Rēzeknes SEZ darbojas vairāki veiksmīgi uzņēmumi. Lūk, pāris piemēri!

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “OptoElektronika LV” RSEZ ir Vācijas uzņēmums – kabeļu ražotājs, kas sākumā darbojās nomātās telpās, taču ražošana veiksmīgi attīstījās, darbinieku skaits pārsniedza jau 400 cilvēku, tāpēc tika nolemts veikt ieguldījumus un uzbūvēt pašiem savu ražotni. Šobrīd norit būvdarbi. Uzņēmums jau ir iesakņojies Rēzeknē, novērtē šejienes darbaspēku, darbības izmaksas.

Cits stāsts ir par SIA “FISHBOAT” RSEZ. Šis uzņēmums iepriekš darbojies Rēzeknes Biznesa inkubatora paspārnē. Tur sasniegta zināma stabilitāte un labi finanšu rādītāji, tāpēc izmantotas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvātās attīstības iespējas un nolemts iznomāt telpas un iestāties Rēzeknes SEZ. No neliela “start-up” uzņēmuma “FISHBOAT” kļuvis par veiksmīgu laivu ražotāju.

Pievienojies Rēzeknes SEZ vai sazinies, lai iegūtu vairāk informācijas!

logo_rsez.PNG

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601

+37164625941 | www.rsez.lv | rsez@rsez.lv